Två män döms till fängelse för tillverkning och försäljning av dopningsmedel

2022-06-09

I ett ödehus utanför Hässleholm förvarade männen dopningsmedel som efter beredning skulle motsvara en miljon enheter. Dopningsmedlen såldes via en hemsida. Genom beslag av postförsändelser som beställts via hemsidan lagfördes fyra kunder, bosatta i olika delar av Sverige för innehav av dopningsmedel. Männen döms också för smuggling av en större mängd egentillverkad doping till Norge.

Båda männen medger viss mindre delaktighet i verksamheten, men förnekar i övrigt. Bevisningen mot dem är dock stark genom att deras fingeravtryck och DNA fanns på lådorna där dopningsmedlen förvarades. Kommunikation via hemsidan kan även knytas till dem.

– Det finns ingenting i utredningen som tyder på att någon annan varit inblandad i något större omfattning utöver de misstänkta och männen har inte velat lämna några konkreta uppgifter om andra medverkande. Bevisningen är gedigen säger Christina Nilsson, rådman.

Två personer misstänktes för medhjälp. Det saknades bevisning för den enes delaktighet. Denna person friades, den andra döms till villkorlig dom. En tidigare misstänkt döms för vapenbrott, avseende ett vapen som påträffades vid en husrannsakan i ärendet.

Enligt tingsrätten motsvarar straffvärdet ett fängelsestraff om tre år och sex månader. Men eftersom straffet även medför men för de två männen genom att de varit häktade med restriktioner i åtta månader och förlorar sina arbeten till följd av straffet, beaktas detta så att längden på fängelsestraffet blir tre år.

De båda männen ska vara kvar i häkte till dess domen får verkställas.