Två män döms för sexuella ofredanden

2023-03-10

Tingsrätten har prövat en stämningsansökan mot två män. Åtalet i stämningsansökan gäller våldtäkt och sexuellt ofredande i två fall mot en kvinna samt försök till våldtäkt och sexuellt ofredande i två fall mot en annan kvinna.

Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet.

Utgångspunkten i alla brottmålsförhandlingar är att tingsrätten ska pröva om den bevisning som åklagaren har presenterat vid förhandlingen kan visa att det är ställt utom rimligt tvivel att det har gått till så som åklagaren påstått. Det innebär att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det har gått till på något annat sätt. Bevisvärderingen ska vara objektiv och omsorgsfull och grundad endast på sakliga skäl.

Åklagaren ska bevisa samtliga omständigheter som krävs för att de tilltalade ska fällas för brott.

- De särskilda bevisproblem som kan finnas i mål om sexualbrott innebär inte att kravet på åklagarens bevisning sänks, säger chefsrådman Helen Yngwe.

Vid förhandlingen har de båda tilltalade, två målsägande samt vittnen hörts, vid sidan om förhör har åklagaren presenterat annan bevisning.

De båda målsägandena har vid förhör i stora delar lämnat trovärdiga och tillförlitliga berättelser. I vissa delar har de inte kunnat lämna säkra uppgifter bland annat om vem av de båda tilltalade som gjort vad, dessa delar har inte bevisats av åklagaren på annat sätt.

Vid tingsrättens samlade bedömning har åklagaren kunnat presentera bevis att en av de båda männen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i två fall och att den andre mannen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i ett fall.

Åklagaren har påstått att den ena mannen gjort sig skyldig till våldtäkt. Vid bevisvärderingen har det styrkts att målsäganden har utsatts för en våldtäkt men det har inte styrkts att den åtalade mannen är gärningsman.

När det gäller gärningen som rubricerats som försök till våldtäkt har åklagaren inte bevisat att den tilltalade haft för avsikt att våldta målsäganden. Gärningen har därför bedömts som sexuellt ofredande.

 

Ordförande vid huvudförhandlingen var chefsrådmannen Helen Yngwe.

Åklagarkammaren företräddes av kammaråklagare Lisa Hedberg.

Försvarare för tilltalade var advokaterna Lars Sundin och Anna Svennenfors, Martin Bjurenlind genom substitution.

Målsägnadebiträde var advokaten Kristina Mannerback.