Två män döms för medhjälp till mord på 19-åring

2022-11-30

19 åringen hittades skjuten med ett skott i huvudet på en åker i Tillinge, strax utanför Enköping. De tilltalade männen har medgivit att de kommit till platsen tillsammans med 19-åringen i bil. De skyller dock på varandra vad gäller vem av dem som ska ha skjutit det dödande skottet.

– Eftersom de tilltalade skyller på varandra har tingsrätten inte kunnat fastslå vem av dem som har dödat 19-åringen. Det är klarlagt att någon av de tilltalade männen har dödat 19-åringen och tingsrätten har funnit att de båda har haft uppsåt till att denne skulle dödas. De döms därför envar för medhjälp till mord, säger rättens ordförande Nils Pålbrant. Påföljden bestäms till 12 år respektive 6 års fängelse. Vid straffmätningen har hänsyn tagits till att en av männen endast var 18 år vid gärningen samt att de båda lämnat uppgifter som inneburit att gärningen klarats upp.

De tilltalade har också uppgett att de utfört mordet på uppdrag av en 35-årig man. Denne är åtalad för anstiftan till mord. De har även uppgett att en 21-årig man på olika sätt har främjat gärningen och åklagaren har åtalat denne för medhjälp till mord. Dessa har helt förnekat att de haft något med mordet att göra. Tingsrätten har dock funnit att de inte är trovärdiga i sitt utpekande och menar att det inte heller stöds av annan bevisning på ett sådant sätt att det är ställt utom rimligt tvivel att dessa gjort sig skyldiga till det som åklagaren påstår. Åtalet ogillas därför mot 35-åringen och 31-åringen.