Två män döms för ett mord och ett mordförsök i Brandbergen

2019-06-13

De båda männen, som är bröder, har gått med på att de var på platsen, men de har förnekat att de gjort något brottsligt. En av dem har menat att han själv bara försvarade sig mot ett angrepp och sen direkt lämnade platsen. Hans bror har gjort gällande att han bara försökt gå emellan i tumultet och att han också lämnade platsen sen. Tingsrätten har dock ansett dem överbevisade om att ha begått brotten.

Offren var ett annat syskonpar. Båda knivhöggs. Kvinnan överlevde, men hennes bror avled av det knivvåld han utsatts för. Tingsrätten har ansett att man av utredningen kan dra slutsatsen att de dömda männen hade för avsikt att döda dem båda. Händelsen utspelade sig mellan bostadshusen i området och ett stort antal personer bevittnade den. De båda männen döms nu också att betala skadestånd till kvinnan och mordoffrets övriga efterlevande med närmare 530 000 kr.  

–Åklagaren har lagt fram en omfattande och övertygande bevisning. Ett stort antal boende i området har hörts som vittnen under rättegången som har pågått i 21 dagar. Det har också funnits teknisk bevisning. Bland annat påträffades en kniv med båda offrens blod på knivbladet hos en av gärningsmännen när han greps. Det har varit fråga om ett våldsamt angrepp med knivar på ett syskonpar som försökte skydda varandra, säger rättens ordförande, chefsrådmannen Erica Hemtke.   

Männen döms samtidigt för ett antal andra, mindre allvarliga brott. En av männen frikänns från ett åtal för grov misshandel. 

–Åklagaren begärde livstids fängelse för de båda männen. Också tingsrätten har ansett att hänsynslösheten i de båda männens agerande har varit försvårande, något som ska leda till betydligt längre fängelsestraff än det normala straffet för mord som är 14 år. Samtidigt har händelseförloppet varit relativt kortvarigt och det har inte framkommit att gärningen varit särskilt förslagen eller planerad. Tingsrätten har vägt samman alla omständigheter och stannat för det högsta möjliga tidsbestämda straffet, 18 år säger Erica Hemtke.

Domare i målet har varit chefsrådmannen Erica Hemtke och tre nämndemän. Rätten är enig i fråga om mordet och mordförsöket. Rätten är också enig om straffen. 

Senast ändrad: 2019-06-13