Två kvinnor döms till livstid för mord i Vetlanda

2023-04-19

Två kvinnor åtalades för att gemensamt och i samförstånd ha mördat en jämnårig kvinna i oktober 2022 i Vetlanda.

Tingsrätten har vid sin prövning av bevisen funnit att de båda åtalade ska dömas för de brott de åtalats för. Det är fråga om mord, grovt gravfridsbrott och skadegörelse. De målsägande som yrkat skadestånd har i huvudsak tilldömts sådant.

När det gäller åtalet för mord har tingsrätten funnit att en av de åtalade kvinnorna agerat med avsiktsuppsåt och den andra med insiktsuppsåt. Tingsrätten har bestämt påföljden för de båda åtalade till fängelse på livstid.

Den avgörande bevisningen har i första hand varit uppgifterna från rättsläkaren som tydligt förklarat att dödsorsaken var kvävning genom strypning och även klargjort för de olika faser som är aktuella vid en strypning och med vilken kraft manuell strypning måste ha skett utifrån den skadebild som fanns på den döda kvinnans hals. Något utrymme för någon annan dödsorsak har enligt tingsrätten inte förelegat. Vidare har vittnesmålet från en granne varit centralt för att klargöra de närmare omständigheterna precis vid den tidpunkt då kvinnan enligt tingsrättens bedömning dödades. Eftersom utredningen i övrigt bekräftar den uppgift som den ena kvinnan lämnat om att den andra kvinnan höll fast den döda kvinnans händer i samband med strypningen har tingsrätten fäst tilltro till denna uppgift. Den tekniska utredning som polisen gjort särskilt när det gäller frågan om hur de åtalade rört sig under händelseförloppet har också haft stor betydelse för tingsrättens slutsats. Tingsrätten anser att gravfridsbrottet är grovt och ensamt har ett betydande eget straffvärde.

Ansvarig domare rådmannen Erik Handmark.