Två före detta advokater döms till sex respektive fyra års fängelse

2022-07-12

I målet har två före detta advokater varit åtalade för flera olika brott. Tingsrätten dömer den 42-årige mannen för förberedelse till mord. Han frias från misstankarna om skyddande av brottsling, grovt brott, och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Den 29-årige mannen döms för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud. Han frias också från misstankarna om skyddande av brottsling, grovt brott.

Den 42-årige mannen döms till fängelse i sex år. Den 29-årige mannen döms till fängelse i fyra år.

– Vid brotten har männen utnyttjat sina ställningar som advokater och missbrukat det särskilda förtroende som detta innebär. Det har underminerat grunderna för rättssystemet och är oerhört allvarligt. Detta är försvårande omständigheter som påverkat straffet i höjande riktning, säger lagmannen Eva-Lena Norgren.

Bevisningen i målet har till stor del bestått av chattar från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat.

– Tingsrätten anser att det är visat att männen har använt en Encrotelefon och kommunicerat genom att skicka meddelanden på det sätt som åklagaren har påstått, säger Eva-Lena Norgren.

Förberedelse till mord

Tingsrätten har kommit fram till att den 42-årige mannen med hjälp av en Encrotelefon deltagit i förberedelsen av ett mord, bl.a. genom att föra diskussioner om insamling av pengar och vem som skulle utföra det planerade mordet samt förmedlat övrig viktig information. Mordplanerna var riktade mot en person som avtjänade ett fängelsestraff på en säkerhetsavdelning vid en kriminalvårdsanstalt. Mordet genomfördes aldrig, men faran för brottets fullbordan var inte ringa och gärningen är därför straffbar.

- Den 42-årige mannen har haft full insikt i att det fanns en tydlig mordplan och hans agerande var en central del i planeringen av brottet, säger rådmannen Szilárd Rado.

Medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

När det gäller åtalet om medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott har tingsrätten kommit fram till att den 29-årige mannen, via Encrotelefonen, lämnat råd till centrala personer i ett kriminellt nätverk om hur de i sin organiserade narkotikaverksamhet skulle undvika att bli upptäckta av polisen. Han har därför medverkat i ett synnerligen grovt narkotikabrott i sådan omfattning att han ska dömas som medhjälpare.

Det är också enligt tingsrätten visat att den 29-årige mannen, trots att han i egenskap av advokat meddelats ett s.k. yppandeförbud, förmedlat sekretessbelagda uppgifter till andra personer varför han även döms för brott mot yppandeförbudet.

Tingsrätten anser däremot inte att det är visat att den 42-årige mannen varit inblandad på det sätt att han kan anses ha varit medhjälpare till det synnerligen grova narkotikabrottet. Han frias därför från det åtalet.

Männen frias från åtalet om skyddande av brottsling, grovt brott

Åtalet har i dessa delar byggt på att de tilltalade via Encrochat förmedlat uppgifter till utomstående ur pågående förundersökningar. Deras agerande har lett till att förundersökningar har lagts ned och att brotten därför inte kunnat beivras.

Båda männen frias från åtalet om skyddande av brottsling. Det beror på att brottsbestämmelsen skyddande av brottsling är utformad på så sätt att det måste finnas en skyldig person till det brott som den andra personen påstås skydda.

– I praktiken är det inte juridiskt möjligt enligt tingsrättens bedömning att döma någon för skyddande av brottsling om det inte, vid samma rättegång eller tidigare, har fastställts att ett brott är begånget, utvecklar Eva-Lena Norgren.

Domen kan beställas från tingsrätten, avdelning 2, på

 sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.sesodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se