Två döms för grova bedrägerier i samband med fastighetsaffärer

2022-11-22

Brotten rör främst ett antal banklån till ett totalt belopp av omkring 65 miljoner kronor som en eller båda av männen skaffat under falska premisser. Eftersom 57-åringen inte kunnat delges åtalet i tid har de flesta brotten hunnit preskriberas gällande honom.

Tingsrätten har prövat två åtalspunkter gällande 57-åringen och dömer honom för grovt bedrägeri i båda fallen.

62-åringen åtalades för 16 fall av grovt bedrägeri och tingsrätten dömer honom på samtliga punkter.

Männen har erkänt att de gjort så som åklagaren påstått men anser att de inte är skyldiga till brott eftersom de saknat kännedom om de bakomliggande förhållandena och därmed inte haft för avsikt att vilseleda. De har bland annat förklarat detta med att en tredje person, som vittnat i rättegången, skulle vara ansvarig. Männen har enligt sig själva inte gjort några som helst kontroller av de underlag som de skrev under och intygade för bankerna. Detta framstår enligt tingsrätten som en efterhandskonstruktion.

De båda männen dömdes i en deldom den 11 januari i år för tre fall av grov trolöshet mot huvudman. Straffet blev då för båda 2 år och 6 månaders fängelse. När tingsrätten nu dömer till ett nytt fängelsestraff ser tingsrätten till att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten.

Nu dömer tingsrätten den 62-årige mannen för 16 fall av grovt bedrägeri till ytterligare 2 års fängelse. Den 57-årige mannen döms för två fall av grovt bedrägeri till ytterligare 1 års fängelse.