Två avgöranden om möjligheterna att döma till skyddstillsyn när den tilltalades personliga och sociala situation har förbättrats

2023-12-28

Om rätten kommer fram till att det finns skäl för att välja fängelse som påföljd ska den göra en ny prövning om det finns särskilda skäl för att ändå bestämma påföljden till skyddstillsyn. Som skäl för att välja skyddstillsyn kan rätten då beakta bl.a. om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans eller hennes brottslighet.

I det ena fallet har den tilltalade begått ett stort antal förmögenhetsbrott med ett samlat straffvärde som motsvarade fängelse i ett och ett halvt år. Han har dock lyckats bryta ett mångårigt missbruk och lever sedan 2019 under socialt ordnade förhållanden. Han har genomgått relativt ingripande åtgärder och behandling för att uppnå den förändring som han har åstadkommit.

Högsta domstolen bestämmer i det fallet påföljden till skyddstillsyn. Den dömde ska underkasta sig de drogkontroller som frivården bestämmer.

I det andra fallet har den tilltalade begått brott med ett samlat straffvärde som motsvarade fängelse i sex månader (narkotikabrott, rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik). Brottslighetens art och det faktum att han återfallit i brott talade med styrka för att han skulle dömas till fängelse. Även i detta fall har den tilltalade sedan några år lyckats bryta ett mångårigt missbruk och han lever sedan 2021 under socialt ordnade förhållanden.

Högsta domstolen bestämmer påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst.