Tre prejudikat om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott

2018-12-14

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i tre mål, som avser fyra tilltalade, som främst rör straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott.

Av avgörandena följer att de hållpunkter som i tidigare praxis angetts gälla vid häle-ribrott bör anses vägledande också när det gäller penningtvättsbrott som hänger samman med förmögenhetsbrott. I avgörandena betonas emellertid också att man vid straffvärdebedömningen måste göra en nyanserad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet varvid karaktären på penningtvättsåtgärderna och den roll som den tilltalade intagit vid penningtvätten blir av särskild betydelse.

Bifogade filer: B 5389-17 I B 5253-17 II B 1751-18 III Senast ändrad: 2018-12-14