Transportstyrelsens upphandling avseende registreringsskyltar

2018-11-21

Kammarrättens beslut innebär att förvaltningsrättens dom står fast och att det ska göras en ny anbuds­utvärdering varvid bolaget som ansökte om överprövning ska anses uppfylla vissa, i upphandlingsdoku­mentet särskilt angivna, krav.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.