Trafikverket måste genomföra arbetsmiljöåtgärder vid arbetet med Förbifart Stockholm

2019-06-14

Arbetsmiljöverket beslutade att förelägga Trafikverket att senast den 15 juni 2019 ha genomfört vissa arbetsmiljöåtgärder, bl.a. när det gäller montering av bergbultar, vid arbetet med Förbifart Stockholm. Trafikverket överklagade beslutet och förde fram att föreläggandet skulle upphävas på grund av att kraven inte var tillräckligt tydliga och att de gjort vad som krävs av dem som byggherre i samband med den tidigare planeringen och projekteringen av arbetet.

Förvaltningsrätten avslår Trafikverkets överklagande. Förvaltningsrätten bedömer att kraven i sitt sammanhang är tillräckligt tydliga och precisa för att Trafikverket ska kunna förstå vilka åtgärder som behöver vidtas. Förvaltningsrätten bedömer också att Trafikverket, i egenskap av byggherre, har ett ansvar för de brister som Arbetsmiljöverket gjort gällande.

- Även om en stor del av det arbetsrättsliga regelverket utgår från att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön har även byggherren ett ansvar för denna i samband med planeringen och projekteringen av arbetet. Detta ansvar upphör inte per automatik då arbetet påbörjats av entreprenörerna, säger chefsrådmannen Johan Lundmark.

 

 

Senast ändrad: 2019-06-14