Tips och råd i skattemål

2019-06-05

 - Rapporten kom till efter ett gemensamt initiativ av oss, Sveriges advokatsamfund och Skatteverket. Syftet är att bidra till en enhetlig och förbättrad hantering av skattemålen, såväl för domstolarna som för parterna, säger kammarrättslagman Marie Jönsson, som har samordnat arbetet. 

Rapporten har ett behändigt format på 24 sidor och består av förslag på åtgärder i framförallt stora och komplicerade skattemål. Åtgärderna behandlar allt från stort till smått och lämpar sig i många fall i alla skattemål. Det som främst lyfts fram är vikten av domstolens processledning. 

Rapporten ska ge verktyg för att…  

...domstolarna tidigt ska vara aktiva i processledningen. ...domstolarna i större utsträckning än idag planerar de muntliga förhandlingarna med parterna.  ...syftet med förhandlingarna ska vara tydligt. ...processen inte ska tyngas av onödiga upprepningar.  ...parternas argument blir korrekt återgivna och bemötta i domen.

- Rapporten ska vara lätt att orientera sig i och den besvarar vanliga frågor i hela kedjan, från det första bemötandet till hur en dom ska skrivas. Vi har gjort en sammanställning över tänkbara åtgärder för att underlätta en bra hantering av framförallt stora och komplicerade mål, säger Marie Jönsson. 

Rapporten finns tillgänglig på Sveriges domstolars, Sveriges advokatsamfunds och Skatteverkets webbsidor. Du kan hämta den här

Senast ändrad: 2019-06-05