Tio års fängelse för grova våldtäkter mot barn och grova barnpornografibrott

2019-09-23

De grova våldtäkterna har begåtts mot tre barn under en sammanlagd tidsperiod av sex år. Mannen döms även för att ha fotograferat och filmat övergreppen och för att ha innehaft grov barnpornografi.

Mannen har i de flesta fallen erkänt att han handlat på det sätt som åklagaren påstått gentemot barnen, men invänt att brotten ska rubriceras som ett lindrigare brott, sexuellt övergrepp mot barn. Tingsrätten finner emellertid att det i samtliga fall rör sig om med samlag jämförliga sexuella handlingar, varför brotten ska rubriceras som våldtäkt mot barn. Med hänsyn till att det rör sig om mycket små barn bedömer rätten att våldtäkterna ska rubriceras som grova brott.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår enligt tingsrätten till fängelse tio år. Det har inte framkommit att mannen begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, varför påföljden bestäms till fängelse.

Mannen frikänns från åtal för våldtäkt riktat mot en vuxen målsägande.