Tingsrätten visar sina nya lokaler

2020-02-05

Det blir rättegångsspel där besökarna kan följa tre olika typer av rättegångar och få förklarat vad som händer. Varje kvart går en guidad rundvandring som visar de nya lokalerna. Guiderna tar med besökarna in dit allmänheten vanligtvis inte har tillträde, exempelvis till de nybyggda förvarsrum som häktade personer sitter i när de väntar på sin rättegång.

Tingsrätten erbjuder även korta föreläsningar under hela dagen och ett quiz för den som vill testa sina kunskaper om domstolen.

En våning upp har tingsrätten skapat en ny, permanent utställning om domstolens historia. Utställningen innehåller gamla tavlor och föremål som funnits i domstolens förråd under många år.

– När vi började titta på vad vi skulle hänga upp på väggarna i det nybyggda lokalerna fick vi idén att skapa en utställning. Vi har så många intressanta saker som bara ligger och samlar damm annars. Nu får de en tydlig plats och sätts i ett sammanhang, säger tingsrättens administrativa chef Andrea Lindblom.

Bland föremålen finns bland annat över hundra år gamla bevismaterial i form av falska mynt. Med hjälp av Helsingborgs stadsarkiv har myntens historia tagits fram och blivit till en egen del i utställningen.

– Det är en jätteintressant inblick i hur det kunde se ut i Helsingborg i slutet på 1800-talet när en man grips efter att ha försökt lura flera personer med falska mynt. Vi har också andra glimtar ur historien med berättelser om häradshövdingen Magnus Flinck och advokaten Elsa Kristiansson från Klippan.

Utställningen är framtagen i nära samarbete med Helsingborgs stad och har även en egen webbplats, www.domstolenshistoria.se.

Tingsrätten har under 2017–2019 byggts om och till och har numera bland annat 21 rättegångssalar mot tidigare 14. Tingsrätten finns på samma adress som tidigare, Konsul Perssons plats 1 i Helsingborg.

Webbplats för utställningen Domstolens historiahttp://www.domstolenshistoria.se/