Tingsrätten tolkar villkor i epidemiavbrottsförsäkring

2021-04-07

I målet har Sturecompagniet Aktiebolag fört talan mot sitt försäkringsbolag, Gjensidige. Tingsrätten har, efter en tolkning av försäkringsvillkoren, funnit att villkoren omfattar skada som uppkommit på grund av ett mot verksamheten riktat beslut i det enskilda fallet, men att villkoren inte avser skada på grund av Folkhälsomyndighetens generella föreskrifter.

– Målet har huvudsakligen handlat om att tolka uttrycket ”myndighets ingripande” i försäkringsvillkoren. När domstolen gör en sådan tolkning beaktar den försäkringsvillkorens ordalydelse, men också villkorens systematik och syfte, säger chefsrådmannen Magdalena Hägg Bergvall i en kommentar.