Tingsrätten ogillar ett åtal om sexuellt ofredande i tre fall

2019-12-11

Målet gäller ansvar för sexuellt ofredande alternativt ofredande. I korthet kan straffansvaret enligt dessa bestämmelser beskrivas så här:

Sexuellt ofredande

För att en beröring ska vara straffbar som sexuellt ofredande måste den ha en tydlig sexuell inriktning eller prägel. Om beröringen i sig inte har en tydlig sexuell inriktning eller prägel ska domstolen se till omständigheterna i det enskilda fallet och bedöma om dessa omständigheter leder till slutsatsen att beröringen har haft en sexuell inriktning eller prägel. En beröring som är oönskad och ovälkommen omfattas inte alltid av straffansvaret för sexuellt ofredande.

Ofredande

Straffansvaret för ofredande förutsätter att ett agerande innebär en kännbar fridskränkning och präglas av en viss hänsynslöshet. Det innebär att inte varje beröring som uppfattas som otrevlig eller är oönskad av den utsatte är straffbar som ofredande.

Tingsrättens bedömningar

I ett fall har tingsrätten kommit fram till att bevisningen inte är tillräcklig för att styrka åklagarens påstående om beröringen. Tingsrätten har därför ogillat åtalet (åtalspunkt 2). I ett fall har tingsrätten kommit fram till att det är bevisat att den åtalade två gånger har berört målsäganden på låret utanpå hennes byxor. Beröringarna har pågått i någon sekund. Tingsrätten har inte ansett att beröringarna har haft en sådan sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar och därför ogillat åtalet (åtalspunkt 1). I ett fall har tingsrätten kommit fram till att det är bevisat att den tilltalade en gång under någon sekund har berört målsäganden på låret utanpå strumporna och pillat på och kring en kjolkant. Tingsrätten har inte ansett att det är bevisat att beröringen har haft en sådan sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar och därför ogillat åtalet. I det fallet har tingsrätten också prövat ett andrahandsyrkande om ofredande. Tingsrätten har ogillat det yrkandet eftersom beröringen inte har inneburit en så kännbar fridskränkning som krävs för straffansvar (åtalspunkt 3).

Eftersom åtalen har ogillats har målsägandenas skadeståndsyrkanden inte bifallits.

Rättens ledamöter har varit överens.

Rättens ordförande lagmannen Gudrun Antemar kommer att finnas tillgänglig för frågor från journalister från kl. 11.15. Se kontakt för mediafrågor till höger.