Tingsrätten ogillar åtal mot mamma för synnerligen grov misshandel

2019-05-07

 

Pojken var inlagd på sjukhus i Karlskrona och Lund förra sommaren för kraftiga diarréer. Trots stora utredningsinsatser inom sjukvården kvarstod symptomen. Efter en anmälan till socialtjänsten stängdes mamman av från sjukhuset.

 

Åklagaren har påstått att mamman vid upprepade tillfällen under vårdtiden misshandlade sin son genom att ge honom laxermedel. Tingsrätten konstaterar att ingen har sett mamman hantera eller ge barnet laxermedel och det finns inte heller någon medicinsk utredning som visar att laxermedel har använts. Det är i och för sig klart att mamman köpt stora mängder laxermedel. Tingsrätten godtar hennes förklaring, som delvis har stöd i vittnesbevisningen, att hon har återfallit i en gammal ätstörningsproblematik och då själv använt laxermedel. Det innebär att inköpen inte självständigt talar för att hon gett pojken laxermedel.

 

Läkarna har inte kunnat hitta någon medicinsk förklaring till pojkens symptom. Det finns också ett tidsmässigt samband mellan pojkens tillfrisknande och att mamman lämnade sjukhuset. Däremot har åklagaren inte visat att det finns ett samband mellan mammans vårdinsatser och pojkens försämring på sjukhuset.

 

Att det finns ett tidsmässigt samband samt att läkarna trots utredning inte har kunnat hitta någon förklaring är inte tillräckligt för att det ska var ställt utom rimligt tvivel att mamman misshandlat sin som genom att ge honom laxermedel.

 

En stor del av målet har handlat om frågan om mamman har Münchhausen by Proxy. I det syftet har tingsrätten hört två sakkunniga psykiatriker samt sjukvårdspersonal som uttalat sig om mammans beteende under vårdtiden.

 

”Det är värt att påminna om att Münchhausen by Proxy inte har någon direkt bäring på om mamman begått brottet eller inte, utan det skulle på sin höjd kunna vara ett motiv. Tingsrätten har funnit att det kan finnas andra förklaringar till hennes beteenden och att åklagaren inte har styrkt att mamman har Münchhausen by Proxy”, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

 

Eftersom ansvarstalan ogillas ska även pojkens skadeståndsanspråk ogillas.

 

Domstolen är enig i sina bedömningar.

 

Senast ändrad: 2019-05-07