Tingsrätten ogillar åtal mot en advokat och en medtilltalad för stämpling till mord

2021-06-24

Stämpling innebär att man vidtar åtgärder på planeringsstadiet som innebär att man beslutar att utföra ett brott, försöker förmå någon annan att utföra brottet eller åtar eller erbjuder sig att utföra brottet.

Den ena gärningen bygger främst på bevisning i form av WhatsApp-kommunikation mellan de två tilltalade i stor omfattning och under lång tid. Av meddelandena framgår att man diskuterat att mannen ska dödas. Tingsrätten anser också att det är styrkt att advokaten har haft den avsikten när han återkommande har kontaktat den medtilltalade personen. Den medtilltalade har gått med på att han deltagit i konversationen men har menat att han aldrig har gjort något av det han nämner – exempelvis tagit kontakt med olika personer – och att han inte heller har haft för avsikt att göra något för att döda mannen.

– För straffbarhet för stämpling krävs också att faran för att brottet fullbordas inte är ringa. Det finns ingen bevisning som motsäger den medtilltalades uppgifter att han inte har gjort något mer än att delta i konversationen och att han aldrig hr haft för avsikt att gå vidare. Eftersom allt som i den här delen läggs advokaten till last har gått via den medtilltalade har det inte funnits någon fara för att brottet fullbordas. Det åtalet ska därför ogillas mot de båda tilltalade, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

Den andra gärningen består i att advokaten ska ha försökt förmå tre namngivna personer att mörda mannen. Advokaten har förnekat brott. En av de tre har hörts i rätten och har bekräftat att han blivit tillfrågad men har förnekat att han gått med på det. De övriga två har inte deltagit i rättegången. Åklagaren har fört fram att det förekommit betalningar till konton som disponeras av de tre, men har inte enligt tingsrättens uppfattning lyckats bevisa vad de betalningarna avser. Sammantaget har åklagaren inte styrkt att advokaten lämnat något uppdrag att mörda mannen. Även det åtalet ska alltså ogillas.

Tingsrätten ogillar även åtal för misshandel vid två tillfällen men dömer advokaten för vållande till kroppsskada, grovt rattfylleri samt vissa andra trafikbrott. Påföljden bestäms till fyra månaders fängelse.

De framförda skadeståndsanspråken i målen bygger på de åtalspunkter som ogillas och ska därför också ogillas.

Domstolen är enig i sina bedömningar.