Tingsrätten ogillar åtal för våldsamt upplopp

2022-01-12

Åklagarens främsta bevisning i målet har varit övervakningsfilmer och film från en av polisernas kroppskameror. Filmerna visar en folksamling och vissa personer i folksamlingen som bråkar med varandra, trots att det finns flera poliser på plats. I en filmsekvens syns hur flera personer rör sig samtidigt i en klunga förbi en ensam polisman som försöker få dem att stanna. Det är den situationen som åklagaren menar har utgjort våldsamt upplopp. Tingsrätten har dock gjort bedömningen att folksamlingen inte har agerat med förenat våld för att sätta sig upp mot myndighet eller hindra eller framtvinga någon viss åtgärd, såsom krävs för att det ska vara fråga om våldsamt upplopp. Åtalet ogillas därför.

Domen omfattar även andra åtalspunkter.

Rätten har varit enig.