Tingsrätten ogillar åtal för mord

2020-07-20

Två kusiner åtalades för mord i april 2009. Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde sedermera den ene för mord till tio års fängelse och ogillade åtalet mot den andre. Efter det att den dömde avtjänat sitt fängelsestraff har han lämnat nya uppgifter som pekar ut den frikände kusinen samt två ytterligare kusiner, som är bröder, som medgärningsmän. Åklagaren åtalade de två bröderna. Högsta domstolen har beviljat åklagaren resning till den frikändes nackdel. Det målet kommer att prövas i Hovrätten över Skåne och Blekinge och är inte avgjort.

De två bröderna har erkänt att de varit på platsen men förnekat att de skulle utfört eller hjälpt till med att utföra ett mord. Den dömde kusinen har i flera förhör hos polisen pekat ut bröderna men har inte velat yttra sig i tingsrätten. Förhören hos polisen har därför till stora delar spelats upp i rättegången.

- Hans uppgifter, som inte stöds av den kriminaltekniska undersökningen eller annan teknisk bevisning, innebär att han deltagit i händelserna i betydligt mindre utsträckning än vad han dömts för. Dessutom har han valt att inte prata i tingsrätten och därigenom inte heller utsätta sig för frågor. Även om de två tilltalade numera går med på att de befunnit sig på platsen är bevisningen inte tillräcklig för att de ska dömas för mord eller medhjälp till mord, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

I avgörandet har deltagit tre nämndemän. Tingsrätten är enig i sin bedömning.