Tingsrätten ogillar åtal för djurplågeri

2019-02-01

Tingsrätten har dömt männen för grovt narkotikabrott och ansett att utredningen visat att männen i överlåtelsesyfte hanterat bl.a. en större mängd amfetamin. Tingsrätten har däremot ogillat åtalet för djurplågeri. Tingsrätten har ansett att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att de båda männen tillsammans utsatt en hund för starkt lidande genom att ha avlivat den genom hängning eller kvävning.

För att ta del av dom i målet kontakta oss via e-postadress:

bestallningar.tsb@dom.se ange målnummer B 4046-18 i ämnesraden.

 

Senast ändrad: 2019-02-01