Tingsrätten meddelar dom i mål om människohandel

2018-11-29

Den som vill få domen mailad till sig, när den meddelas, kan redan nu anmäla detta till tingsrättens registrator, enklast via e-post till vaxjo.tingsratt.enhet3@dom.se.

Senast ändrad: 2018-11-29