Tingsrätten meddelar dom i mål om falskt larm, grovt brott

2021-05-18

Den 20 maj 2019 kontaktade en man polisens larmcentral och uppgav att han framförde en lastbil med släp på E20 i höjd med Vårgårda samt att lastbilen hade förlorat möjligheten att bromsa. Mannen uppgav vidare att han på olika sätt hade försökt att få stopp på lastbilen utan att lyckas. Med anledning av detta inleddes en omfattande polis- och räddningsinsats för att få stopp på lastbilen samt för att tillse att inga människor eller egendom kom till skada. Färden pågick i ungefär en och en halv timme utmed E20 och avslutades i höjd med Lundsbrunn, där lastbilen med polisens hjälp dirigerades ut på en åker.

Vid undersökningarna av fordonsekipaget som gjordes efter den aktuella händelsen hittades dock inte något tekniskt fel eller någon annan brist som kan ha orsakat att lastbilen skenade.

Åklagaren har åtalat mannen för falskt larm, grovt brott och gjort gällande att mannens uppgift om att hans lastbil saknad bromsförmåga var oriktig samt att den medfört att onödiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Utredningen i målet har bland annat bestått av rapporter från undersökningarna av fordonsekipaget samt förhör med tekniskt sakkunniga och poliser som deltog i insatsen. Tingsrätten har kommit fram till att åtalet är styrkt och att skadeverkningarna har varit så betydande att gärningen rubricerats som falskt larm, grovt brott. Mannen döms även för hastighetsöverträdelse.

Rätten var enig i sin dom.