Tingsrätten meddelar dom i mål om bl.a. försök till mord i centrala Malmö

2023-01-17

På natten den 18 juni 2022 blev en person misshandlad och svårt knivskuren vid Hansa i Malmö. Åklagaren åtalade totalt fyra personer, varav en för försök till mord och försök till grov misshandel, en för skyddande av brottsling och två för misshandel.

Åklagarens huvudsakliga bevisning för att mannen som åtalades för försök till mord var att det fanns spår av blod från offret på den åtalade mannens högra hand och uppgifter från den person åklagaren menade mannen hade försökt hugga med kniv. Denne har även genomgått flertalet fotokonfrontationer.

Tingsrätten har funnit skäl att ifrågasätta tillförlitligheten av personens utpekande och kommit fram till att bevisvärdet av de uppgifter som lämnats av personen vid fotokonfrontationerna är lågt. Mot bakgrund bl.a. av att även de två män som var åtalade enbart för misshandel hade blod från den knivhuggne personen på sin kropp eller sina kläder, har tingsrätten funnit att bevisvärdet av att det funnits blod på den åtalade mannens högra hand inte är så högt att det kan anses styrkt att det var just denne person som knivhögg offret. Tingsrätten dömer dock denne person för misshandel till fängelse i fyra månader.

Även ytterligare en man döms för misshandel till fängelse fem månader. En tredje man frias helt från misstankarna för misshandel. En fjärde person döms för skyddande av brottsling till villkorlig dom.