Tingsrätten meddelar dom i bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan

2020-07-29

En 16-årig pojke döms för rån till ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd till målsäganden, dvs den 14-årige pojke som är föremål för bevistalan.

Bevistalan mot den nu 14-årige pojken för mord och i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott ogillas.

Tingsrätten anser att det i målet är utrett att 14-åringen genom knivvåld har tillfogat en 12-årig pojke så allvarliga skador att denne kort därpå avled. Våldet har bestått i flera knivhugg mot målsägandens kropp och avslutats med att 14-åringen stack kniven i målsägandens hals.

Tingsrätten har godtagit försvarets invändning om att 14-åringen har varit i en nödvärnssituation. Det är utrett att 12-åringen tidigare under dagen filmat den händelse när 14-åringen blev rånad. Cirka 30 minuter efter rånet träffades pojkarna i anslutning till skolan. De bråkade verbalt och provocerade varandra. 14-åringen har då uppfattat att 12-åringen hade en kniv. Tingsrätten har kommit fram till att 14-åringen har haft rätt att försvara sig mot ett angrepp med kniv bara det inte sker på ett sätt som är uppenbart oförsvarligt. Eftersom 12-åringen inte gjort något utfall med kniven mot 14-åringen har det inte varit ett tillåtet våld att sticka med kniv mot 12-åringens hals. Tingsrätten har därmed kommit fram till att 14-åringen alltså har använt mer våld än vad som är tillåtet enligt bestämmelsen om nödvärn.

Enligt bestämmelsen om nödvärnsexcess är en gärning, trots att gärningsmannen brukat mer våld än vad som är tillåtet, inte ett brott om gärningen är att bedöma som ursäktlig med hänsyn till att omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. Om en gärningsman har gjort mer än vad som är medgivet kan detta alltså vara ursäktat med hänsyn till exempelvis att det inte funnits tid för eftertanke eller att den angripne varit så rädd eller panikslagen att han inte förmått att kontrollera sitt handlande.

Den 14-årige pojken har berättat att han efter rånet har varit rädd, stressad och känt panik. Det är också utrett att han tidigare blivit utsatt för rån och en misshandel som filmats och lagts ut på sociala medier. En läkare som hörts i målet har förklarat att 14-åringen, på grund av hans tidigare upplevelser, antagligen upplevde händelsen när han blev rånad som oerhört stressande.

Det som har kommit fram i målet om det snabba händelseförloppet och om pojkens psykiska tillstånd vid händelsen utgör tillräckligt stöd för bedömningen att pojken vid gärningen befann sig i ett sådant psykiskt tillstånd att han inte kunnat kontrollera sitt handlande. Tingsrätten har därmed ansett att det måste anses ursäktligt att pojken inte förmått begränsa sin våldsanvändning till vad som varit tillåtet våld enligt bestämmelsen om nödvärn. Gärningen är därför inte ett brott och bevistalan har därför ogillats, säger chefsrådman Anna Lantz, som har varit domare i målet.

Eftersom bevistalan har ogillats har tingsrätten också ogillat de yrkanden om skadestånd som den avlidne pojkens anhöriga framställt.