Tingsrätten konstaterar jäv för förvaltare i MQ Holding AB, MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag

2020-07-01

Tingsrätten har idag fattat beslut om att jäv föreligger för den i MQ Holding AB, med flera bolag, utsedde konkursförvaltaren och valt att entlediga honom från uppdraget.

Ny konkursförvaltare har utsetts.