Tingsrätten har på nytt beslutat att avslå tilltalades begäran om avvisning av s.k. encrochatmaterial i Gamlestaden-målet

2021-03-29

– Handlingar från franska myndigheter har tillkommit vilket stärker tingsrättens uppfattning i fråga om bevisningen säger Robert Eneljung, rådman och en av två juristdomare som ska döma i målet.