Tingsrätten har i dag dömt en man för mord och försök till mord till livstids fängelse

2020-12-30

Enligt tingsrätten är det genom utredningen i målet klarlagt att en person iförd svart klädsel och motorcykelhjälm gick in på en däckverkstad på Birger Jarlsgatan, och där med en pistol sköt en man till döds. Personen försökte även att skjuta ihjäl ytterligare en man. Gärningspersonen åkte motorcykel till och från brottsplatsen.

Åklagaren har lagt fram en robust utredning med omfattande muntlig och skriftlig bevisning till styrkande av att den tilltalade har begått gärningarna. Den tilltalade har förnekat brott och påstått att gärningspersonen är en man som han hade lånat ut sin motorcykel till. Enligt tingsrätten har åklagaren bevisat att den tilltalade vid den aktuella tidpunkten bar kläder som liknar de som gärningspersonen bar, att han hade en skarpladdad pistol som liknar det vapen som användes vid gärningarna, och att den tilltalade körde motorcykeln. Åklagaren har även bevisat att den tilltalade omedelbart efter gärningarna berättade för andra personer att han var gärningspersonen. Sammantaget har tingsrätten funnit att utredningen inte ger utrymme för något rimligt tvivel om att den tilltalade är densamme som gärningspersonen.

Gärningarna har föregåtts av planering och mordet har burit prägel av en avrättning. Tingsrätten har funnit att någon annan påföljd än livstids fängelse inte kan komma ifråga. Tingsrätten har varit enig i sin bedömning.