Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i Gamlestaden-målet

2021-06-28