Tingsrätten frikänner samtliga i mål om mordförsök

2022-09-22

Mordförsöket skedde den 3 april då ett flertal personer omringade två unga män och attackerade dem med svärd och svärdsbaljor. De båda männen fick allvarliga skador och kunde ha dött.

I målet har sex personer åtalats även om det är oklart hur många som egentligen varit inblandade. Åtalet bygger till största del på de båda attackerade männens uppgifter. Tingsrätten har bedömt deras beskrivning av händelsen som i huvudsak trovärdig men det finns också exempel på felaktigheter och svårförklarliga moment. Bland annat har två oberoende vittnen sagt att det fanns maskerade gärningsmän. De båda männen förnekar detta och har sagt att de kände igen allas ansikten. Trots detta har de inte lämnat något signalement eller beskrivit gärningsmännen för polisen förrän senare, efter att de lämnat namnen till polisen.

Av vad som har framkommit i målet är det uppenbart att ett normalt polisiärt brottsutredande arbete till stor del ersatts av ett privat efterforskningsarbete. Framför allt har en av de båda männen letat upp de påstådda gärningsmännen via olika tjänster på internet och sociala medier. Det har också framkommit att utpekandena i flera fall har gjorts efter det att någon redan har talat om för målsägandena att den personen var involverad i attacken mot dem. Utpekandena framstår inte som helt tillförlitliga och räcker därför inte ensamt som bevis för att rätt personer har åtalats.

Förutom de båda männens utpekanden finns det inte mycket stödjande bevisning. En spottloska på platsen innehöll dna som ger ett visst stöd för att en tilltalad varit där vid något tillfälle.

På ett svärd som använts vid attacken finns ett fingeravtryck från en av de tilltalade. Det finns även fingeravtryck från ytterligare tre personer som inte har kunnat identifierats.

Inget av dessa bevis är tillräckligt för att binda personerna till brottet. Tingsrättens bedömning är därför att det inte är ställt utom rimligt tvivel att någon av de tilltalade är skyldiga och därför ska samtliga frikännas.

Rätten var enig.