Tingsrätten friar en 22-åring från dråp-åtal till följd av nödvärnsexcess, men dömer tre för försök till rån respektive medhjälp till försök till rån

2023-05-05

Natten mellan den 13 och 14 september 2022 har fyra personer försökt att ta sig in i 22-åringens bostad för att hota och råna honom. Två personer har klättrat upp och tagit sig in genom att krossa en ruta på balkongdörren. I det tumult som uppstod har 22-åringen, med en kniv i handen, orsakat så allvarliga skador att de två personerna miste livet. Åklagaren har ansett att 22-åringen hade rätt till nödvärn, men att han överskridit sin rätt att freda sig och har åtalat för dråp. Åklagaren har även åtalat två personer för försök till grovt rån samt en person för medhjälp till försök till grovt rån.

 

Tingsrätten har bedömt att 22-åringen visserligen använt oförsvarligt mycket våld, men att han i den extrema situation han befann sig i svårligen kunde besinna sig. Han ska därför inte dömas för brott enligt reglerna om nödvärnsexcess. De två männen, en 23-åring och en snart 18-åring, döms för rånförsöket och viss annan brottslighet till 2,5 års fängelse respektive ungdomsövervakning. Kvinnan döms för medhjälp till skyddstillsyn och ett kortare fängelsestraff. Eftersom 22-åringen frias lämnas de efterlevandes skadeståndsanspråk utan bifall. Tingsrättens ledamöter har varit eniga.

 

– Tingsrätten har, när det gäller dråpåtalet, ansett det visat att 22-åringen varit så trängd och rädd, att han inte haft någon tid att överväga alternativ eller handla annorlunda. Trots den väldigt olyckliga utgången anser vi att han ska gå fri. En av advokaterna sa i början av rättegången att det bara finns förlorare i det här fallet. Jag kan bara hålla med, säger Niina Andersson, rådman.