Tingsrätten friar åtalad ishockeyspelare

2021-10-08

Tingsrätten skriver ”Sammantaget talar allt för att det var en kollision som den åtalade inte kunde undvika och inte en uppsåtlig misshandel. Åtalet ska ogillas.” Tingsrätten har även ogillat skadeståndsyrkandet. Tingsrätten har funnit att den åtalades agerande inte varit uppsåtligt och han kan därför inte på denna grund bli skadeståndsskyldig.

Vidare kan den åtalade inte åläggas skadeståndsansvar på grund av grov vårdslöshet, han har inte agerat medvetet oaktsamt inför risken att skada. På dessa grunder samt med hänvisning till samtycke och läran om social adekvans kan han inte heller åläggas skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet av normalgraden. Målsäganden har samtyckt till att delta i ishockeyspel och har då i princip godtagit att han kan komma att utsättas för skador som vållas av annan deltagare under spelets för­lopp.