Tingsrätten dömer två män och en kvinna för inblandning i knivdådet vid Västermalmsgallerian

2021-11-12

Två män och en kvinna har varit åtalade för bl.a. mord och försök till mord. Gärningarna ägde rum den 28 maj 2021 vid Västermalmsgallerian i Stockholm. De inblandade kände inte varandra sedan tidigare utan har kommit att träffas på Fleminggatan där det utbrutit ett slagsmål. Tingsrätten har funnit det styrkt att en av de dömda männen har utdelat ett hugg med ett knivliknande föremål i bröstet på den man som avled. Vidare har tingsrätten funnit det styrkt att den andra dömde mannen har utdelat ett flertal knivhugg i ryggen på en annan man och att den dömda kvinnan även har misshandlat denna man.

Påföljden har bestämts till fängelse.

Männen ska betala skadestånd till det ena brottsoffret och den andres närstående. Även kvinnan ska betala skadestånd till brottsoffret.