Tingsrätten dömer två män i 40-årsåldern för att ha påbörjat en resa i syfte att ansluta sig till terroristorganisationen Islamiska staten (IS)

2022-05-25

De båda männen, som är bröder, greps på Landvetter flygplats den 19 februari 2022 när de var på väg till Turkiet. Männen har påstått att de skulle resa för att bosätta sig i Libyen där de har släktingar. De hade till svenska myndigheter anmält att de skulle bosätta sig utomlands och angett en adress i Tripoli. Åklagarens bevisning har främst bestått av chattar på krypterade kommunikationsappar mellan en av männen och företrädare för internationell säkerhetstjänst. Tingsrätten anser att det genom bevisningen är utrett att männen påbörjat en resa till Syrien eller Irak i avsikt att ansluta sig till Islamiska staten och på plats medverka till särskilt allvarlig brottslighet samt ha samröre med IS på sätt som varit ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Männen har gjort gällande att de inte har fått en rättvis rättegång eftersom de varit utsatta för brottsprovokation och då delar av chattmaterialet inte har redovisats i målet.

Tingsrätten har kommit fram till att männens rätt till en rättvis rättegång inte har åsidosatts som en följd av provokativa åtgärder.

- Vad som kommit fram i målet talar för att de båda männen skulle ha begått brottet på annat sätt om inte företrädarna för den internationella säkerhetstjänsten hade medverkat. När straffet har bestämts till fängelse åtta månader har de provokativa åtgärderna dock beaktats som en förmildrande omständighet, säger chefsrådmannen Anna Lantz.