Tingsrätten dömer två gärningsmän för brott på Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg

2020-01-20

Under natten den 17 juli 2019 utsattes två 18-åringar för vad som inleddes som ett rån på Hjalmar Brantings­platsen. Rånet slutade med att ett av offren knivhöggs till döds. Tingsrätten har bedömt att de uppgifter som den andra målsäganden lämnat om händelsen har varit trovärdiga och tillförlitliga och de har även fått stöd av annan utredning.

Tingsrätten anser att det är bevisat att det inte har varit fråga om en olyckshändelse på det sätt som gärningsmannen påstått utan om ett med­vetet knivhugg mot bröstet. Gärningsmannen har inte varit utsatt för nå­got angrepp och hans avsikt med våldet har varit att fullborda ett pågå­en­de rån. Det finns inga förmild­rande om­stän­digheter och tingsrätten dömer honom för mord. Det har varit försvårande att gärningen har skett i samband med rånet och fängelsestraffets längd har bestämts till 16 år.

Den andra gärningsmannen har tidigt i händelseförloppet hotat de båda målsägandena med kniv och i ett senare skede överlämnat en kniv till sin medgärningsman. Tingsrätten anser dock att det inte är utrett att han hade anled­ning att räkna med att hans medgärningsman skulle använda kniven och sticka den i bröstet på sitt offer med en dödlig utgång. När han överlämnade kniven måste han ändå ha varit medve­ten om risken för att kniven kunde komma till användning på ett sätt som skulle med­föra ansvar för grov misshandel. Tings­rätten bedömer hans gärning som grovt rån.

Den 17-åriga flickan har befunnit sig på platsen men det finns ingen utredning om att hon skulle ha deltagit i gärningarna eller understött dessa så att hon är att bedöma som medgärningsman eller medhjälpare. Även när det gäller åklagarens övriga yrkanden mot henne saknas tillräcklig utredning för en fällande dom. Tings­rätten lämnar åtalet mot henne utan bifall.

Den gärningsman som döms för mord har dömts att betala yrkat skadestånd till 18-åringens anhöriga. Båda gärningsmännen ska också betala skadestånd till den andra 18-åringen.

Rätten har varit enig.