Tingsrätten dömer tolv personer för inblandning i insiderbrottslighet.

2021-11-25

Insiderhandeln har skett kort inpå att det har lagts offentliga bud på bolagen. Tingsrätten har kommit fram till att de dömda har känt till detta i förväg och på så sätt kunnat göra stora vinster på sin värdepappershandel.

- Det är åklagaren som ska bevisa att insiderbrott faktiskt har begåtts, dvs. att det inte endast handlar om skicklig eller tursam aktiehandel. I detta fall har tingsrätten bedömt att den omfattande handeln, personkopplingarna samt valet av värdepapper, tillsammans med viss säkrad kommunikation mellan de tilltalade, har räckt för en fällande dom, säger rådmannen Josefin Park i en kommentar.

Förutom påföljden ska de dömda betala tillbaka de aktievinster som de har gjort, vilket totalt handlar om cirka 2,8 miljoner kr. Merparten ska också helt eller delvis själva stå för sina advokatkostnader i målet.

Tingsrätten har också prövat ett åtal som involverar två näringslivsprofiler från Skåne, där den ena av dem har skickat ett sms innehållande insiderinformation till den andre. I det fallet har personen som skickade sms:et dömts till ansvar, dock inte för insiderbrott utan för obehörigt röjande av insiderinformation. Påföljden för den personen har bestämts till villkorlig dom och böter. Den person som mottog sms:et har däremot frikänts, eftersom åklagarna inte har lyckats bevisa att informationen faktiskt har använts till insiderhandel.