Tingsrätten dömer man i 40-årsåldern för grovt bedrägeri till fängelse

2021-12-21

Åklagaren har presenterat en robust bevisning vid huvudförhandlingen, samtidigt har den tilltalade bekräftat stora delar av gärningsbeskrivningen och den bevisning som presenterats. Det är utrett att den tilltalade fört över cirka en miljon kr av Svenska Dreverklubbens tillgångar till ett visst konto och att han därifrån på kort tid har gjort omfattande uttag för att betala egna skulder som t.ex. legat hos Kronofogden. Uttagen har skett under perioden augusti 2015 till juni 2017 vid 21 tillfällen.

Tingsrätten har kommit fram till att den tilltalade mannen ska dömas för grovt bedrägeri till fängelse i 1 år och 2 månader. Han ska också betala skadestånd till Svenska Dreverklubben med 1 000 123 kr jämte ränta.

- Det är ett allvarligt brott som inte medger annan påföljd än fängelse trots att mannen inte är dömd för brott sedan tidigare, säger Emelie Olsson, tf. rådman vid Jönköpings tingsrätt.

 

Ordförande vid huvudförhandlingen var tf. rådmannen Emelie Olsson

Åklagare; Kammaråklagare Klas Lööf

Offentlig försvarare; Advokaten Tor Åström