Tingsrätten dömer fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott

2020-05-07

Den 14 oktober 2019 beslagtog polisen cirka 43 kg amfetamin i en lägenhet på Storängsgatan i Borås. Lägenheten tillhör Borås Stad. Narkotikan upptäcktes i samband med att personal från socialtjänsten gjorde ett tillsynsbesök i lägenheten. Amfetaminet låg på tork på köksgolvet. Det stod klart att narkotikan hade framställts i lägenheten under helgen före tillslaget och att framställningen pågick när socialtjänsten kom dit. Förutom amfetaminet på golvet togs i lägenheten också i beslag såväl utrustning som plastdunkar med amfetaminolja, svavelsyra och metanol vilket visar att ytterligare stora mängder amfetamin hade kunnat framställas.

Fyra män åtalades för brottet. Två av de åtalade männen befann sig i lägenheten när personalen från socialtjänsten kom dit och en annan av de åtalade var den man som innehade lägenheten genom Borås Stad. De fyra åtalade männen har förnekat brott. Åklagaren har lagt fram omfattande skriftlig bevisning.

Tingsrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren har lagt fram i målet är så stark att det är ställt utom rimligt tvivel att de åtalade männen tillsammans och i samförstånd har framställt narkotikan. De har enligt tingsrätten var och en med uppsåt deltagit på olika sätt som vart och ett varit nödvändigt för att brottet skulle kunna genomföras. Om de åtalade männens olika roller har tingsrätten ansett att det är bevisat att två av männen har stått för den närmare planläggningen av brottet i Sverige, och en av dem var också på plats i lägenheten när narkotikan enligt planen skulle vara klar. En av de åtalade männen är serbisk medborgare och hade rest till Sverige från Nederländerna. Han kom till lägenheten på Storängsgatan och framställde där narkotikan på plats. Den man som innehade lägenheten genom Borås Stad ställde sin lägenhet till förfogande för narkotikaframställningen.

Redan den stora mängden amfetamin medför enligt tingsrätten att brottet ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott. Det har varit fråga om en organiserad verksamhet med syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och utredningen visar att narkotikahandeln har haft internationell prägel.

Mannen som innehade lägenheten har dömts till fängelse sex år. Mannen med serbiskt medborgskap har dömts till fängelse sex år och sex månader och han har utvisats ur Sverige. Två av de åtalade männen har dömts för ytterligare narkotikabrott. För den ene mannen uppgår enligt tingsrätten straffvärdet för den samlade brottsligheten till 7 års fängelse. Den andre mannen har dömts även för grovt narkotikabrott beträffande innehav av drygt 5 kg amfetamin vid ett annat tillfälle. Fängelsestraffets längd har för honom sammantaget bestämts till 9 år.

De åtalade ska stanna kvar i häkte tills domen fått laga kraft.

Rätten har varit enig.