Tingsrätten dömer en sjuttonåring för mord och mordförsök i Biskopsgården

2021-11-19

Åklagaren har påstått att en gärningsman på kvällen den 30 juni 2021 anlände till Höstvädersgatan i södra Biskopsgården och där först försökte döda tre personer som fanns på en innergård och att han därefter i korsningen Höstvädersgatan/Stormvädersgatan avlossade skott som dödade Andreas Danman. Tingsrätten anser att åklagaren genom bevisning i form av bl.a. DNA, övervakningsfilmer och vittnesuppgifter om gärningsmannens signalement har styrkt att det är sjuttonåringen som är gärningsman. Åklagaren har också bevisat att motivet att söka upp personerna på innergården var den pågående konflikten i Biskopsgården mellan olika kriminella nätverk. Det är dock enligt tingsrätten inte bevisat mer än att sjuttonåringen angripit en av de tre personerna på innergården.

Tingsrätten anser inte heller att det är bevisat att sjuttonåringen uppfattat att Andreas Danman var polis och det har inte heller framkommit något motiv att angripa honom eller polisen i allmänhet.

Utgångspunkten vid påföljdsvalet för så allvarlig brottslighet för en så ung person är att påföljden ska bestämmas till sluten ungdomsvård.

”I det här fallet är omständigheterna så försvårande att mordet i sig skulle ge livstids fängelse för en vuxen person och därtill kommer mordförsöket. Sluten ungdomsvård är då inte tillräckligt ingripande utan påföljden ska bestämmas till fängelse”, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

Vid bedömningen av straffets längd ska gärningsmannens ungdom beaktas. Det gör att fängelsestraffet ska bestämmas till åtta års fängelse.

Sjuttonåringen ska också betala skadestånd till Andreas Danmans efterlevande med de belopp de har begärt. Tingsrätten är enig i sin bedömning.