Tingsrätten dömer en person för ha avlossat 14 skott mot två målsägande

2018-07-19

Den 11 april 2018 vid lunchtid blev två män som åkte i en bil på Hisingsgatan på Hisingen i Göteborg utsatta för beskjutning. Utredningen har visat att det var 14 skott som avlossades med en pistol av märket Glock som senare hittades på en närbelägen gata. Minst tre av skotten träffade bilen och ytterligare ett skott träffade en trafikskylt nära bilen. Målsägandena träffades inte av skotten och fick således inga fysiska skador.

Den man som åtalades för att ha avlossat skotten har förnekat brott. Enligt honom så var det inte han som sköt. Tingsrätten har dock kommit fram till att den bevisning som åklagaren har lagt fram i målet är så stark att det är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen var den som avlossade skotten mot målsägandena. Bevisningen har bestått i bl.a. målsägandenas utpekanden av den åtalade och uppspelning av en film från händelsen. Vidare fanns teknisk bevisning i form av fynd av ett stort antal tändsatspartiklar på den åtalades handskar och jacka. Tingsrätten har funnit att den åtalades invändningar och motbevisning inte förringar det starka bevisvärde som åklagarens bevisning har. Åtalet är därför styrkt och den åtalade ska dömas för försök till mord. Han ska också dömas för grovt vapenbrott avseende innehavet av pistolen som användes vid skjutningen.

Tingsrätten har bedömt brottslighetens straffvärde till fängelse i nio år. Eftersom det inte finns några försvårande eller förmildrande omständigheter som ska beaktas vid straffvädebedömningen, har fängelsestraffets längd bestämts i enlighet med straffvärdet, dvs. nio år.

Vidare tillerkänns målsägandena skadestånd. Den åtalade ska betala ersättning för kränkning med 100 000 kr till vardera målsägande. Dessutom ska den ena målsägande få ytterligare 32 500 kr i ersättning för sveda och värk samt för att reparera bilens skottskador.

Den åtalade ska stanna kvar i häkte tills domen fått laga kraft.

Senast ändrad: 2018-07-19