Tingsrätten dömer en person för grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-06-22

En person döms för grovt insiderbrott vid fyra tillfällen under perioden från februari 2013 till mars 2014 avseende insiderinformation om börsnoterade bolaget Fingerprint Cards AB. Insiderhandeln har skett en relativt kort tid innan bolaget i pressmeddelanden har lämnat information om nya ordrar. Insiderinformationen har vid ett tillfälle även handlat om ett annat bolags lansering av en ny mobiltelefon innehållande Fingerprint Cards AB:s teknik.

Med hänsyn främst till att värdepappershandeln har avsett betydande belopp och genomförts av en person i ledande ställning har tingsrätten bedömt att det är fråga om grovt insiderbrott vid samtliga tillfällen.

Påföljden har bestämts till fängelse i 1 år och 6 månader. Tingsrätten har vid bestämmande av fängelsestraffets längd, i mildrande riktning, tagit hänsyn till den ovanligt långa tid som har förflutit mellan gärningarna och domen.

Den dömde ska betala tillbaka de vinster han har gjort på insiderhandeln, vilket handlar om cirka 1,5 miljoner kr.

Åklagaren har vid tre andra tillfällen inte lyckats styrka att det har varit fråga om insiderhandel vid dessa tillfällen. Tingsrätten frikänner därför personen i fråga från tre påstådda fall av insiderhandel. Eftersom han delvis frikänns ska han få ersättning från staten med 2,2 miljoner kr av de totala kostnaderna om cirka 7,5 miljoner kr för hans försvar.