Tingsrätten dömer en man för våldtäkt i Folkets park i Malmö

2019-12-18

Två män har åtalats vid Malmö tingsrätt för en våldtäkt i Folkets park den 6 juni i år. Tingsrätten dömer nu en av männen för våldtäkt. Den andra mannen frikänns.

Det finns stark stödbevisning mot den man som nu döms. I denna del stöds målsägandens berättelse om vad mannen har utsatt henne för av bland annat vittnesberättelser och av att mannens DNA har hittats på målsägandens hals, klänning och underkläder. Däremot saknas det i princip stödbevisning för den andre mannens delaktighet. Han frikänns därför, säger rådmannen Emma Regnér.

Den man som döms för våldtäkt döms också för två fall av olaga hot som han har uttalat mot målsäganden i samband med slutdelgivningen av utredningen för våldtäkt.

Tingsrätten konstaterar att gärningarnas straffvärde motsvarar fängelse i drygt 2 år. Men eftersom mannen har relativt stark anknytning till Sverige drabbas han av utvisningen på ett sådant negativt sätt att detta ska beaktas när tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd. Längden på fängelsestraffet blir därför 1 år och 9 månader

Mannen ska utvisas ur landet med förbud att återvända hit på tio år. Han ska också betala skadestånd till brottsoffret med sammanlagt 125 000 kr.

Tingsrätten har även beslutat att den dömde mannen ska vara kvar i häkte med restriktioner till dess domen har vunnit laga kraft. Den andre mannen försattes på fri fot i samband med att huvudförhandingen avslutades den 4 december.