Tingsrätten dömer en man för grovt artskyddsbrott och smuggling gällande särskilt hotade, sällsynta och skyddsvärda arter av reptiler

2021-06-23

Mannen hade under cirka ett och ett halvt år mellan februari 2016 och oktober 2017 bedrivit kommersiell handel med arter av reptiler som upptagits i bilagorna A och B till den s.k. CITES-förordningen om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem. Mannen åtalades för grovt artskyddsbrott och smuggling av specialiståklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Enligt åklagaren hade mannen bedrivit handeln utan föreskrivet tillstånd, utan att djuren åtföljts av föreskrivna intyg och utan att det visats lagligt ursprung för dem.

Tingsrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren har lagt fram visar att mannen har bedrivit yrkesmässig handel med reptiler som skyddas enligt CITES-förordningen utan att inneha föreskrivet tillstånd. Tingsrätten har även funnit styrkt att mannen i sammanlagt 31 fall som avser minst 72 olika utannonseringar och flera erbjudanden/saluföranden på olika forum på internet via Messenger och liknande chattar, har salufört, innehaft för försäljning, transporterat, erbjudit sig att köpa och exporterat reptiler utan att djuren åtföljts av föreskrivna intyg och utan att det visats lagligt ursprung för dem. Tingsrätten anser att mannen har begått brotten med uppsåt och att brottsligheten ska bedömas som grovt artskyddsbrott.

Mannen döms även för smuggling genom att ha fört ut sammanlagt 18 B-listade och 2 A-listade reptiler från Sverige till Norge utan exporttillstånd.

Rättens ordförande, rådmannen Ylva Meyer, förklarar hur domstolen har resonerat.

- Det är klarlagt att mannen har bedrivit yrkesmässig handel med levande reptiler av arter som är särskilt hotade och skyddsvärda. Mannen har vetat att han saknat det tillstånd som behövs, men har ändå bedrivit handeln. Genom den utredning som åklagaren har presenterat, anser rätten att det också är bevisat att mannen har saknat godtagbar dokumentation för djuren som han salufört.

Påföljden har bestämts till fängelse i ett år.

Rätten har varit enig.