Tingsrätten dömer en man för grov förskingring av 1,7 miljoner kronor i spelklubb

2020-08-28

Under hösten 2015 bildade den tilltalade mannen och två ytterligare män en spelklubb, Zaldoo. Medlemmar värvades till klubben. Den tilltalades roll enligt ett avtal var att spela för medlemmarnas investeringar på olika spelbolag. Under en period mellan oktober 2015 och april 2016 överförde 80 medlemmar cirka 5,7 miljoner kronor till mannens personliga bankkonto. Mannen spelade för cirka 3 miljoner kronor men tillägnade sig också cirka 1,7 miljoner kronor av behållningen på kontot för privat konsumtion. Spelen på kontona hos spelbolagen slutade med förlust och var i april 2016 nollställda. Samtidigt hade medlemmarna under hand getts uppfattningen att spelen gick med vinst och att klubben hade ett stort kapital. Någon utdelning fick medlemmarna dock aldrig, annat än i några enstaka fall. På bankkontot fanns i augusti 2016 cirka 3 500 kronor kvar.

Mannen åtalades för grovt bedrägeri alternativt grov förskingring. Åklagaren har fört målsägandenas skadeståndstalan i målet.

Tingsrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren har lagt fram i målet om händelseförloppet visar att den tilltalade genom att tillägna sig medel på bankkontot på sätt som skett åsidosatt sin skyldighet att gentemot medlemmarna i klubben redovisa för pengarna enligt uppdraget han fått och att detta inneburit vinning för honom och skada för målsägandena med sammanlagt 1,7 miljoner kronor. Brottet ska enligt tingsrätten bedömas som grov förskingring. Tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse i 1 år och sex månader. Mannen ska också betala skadestånd till målsägandena i enlighet med deras yrkanden.

Mannen ska stanna kvar i häkte tills domen fått laga kraft.

Rätten har varit enig.