Tingsrätten dömer en 43-årig man för sexualbrott via Snapchat

2020-04-08

Mannen åtalades för att, från oktober 2018 till början av juli 2019, ha förmått sjutton flickor som var 10-16 år gamla, att posera helt eller delvis nakna eller utföra sexuella handlingar på sig själva i bilder eller filmer som de skickade till mannen via Snapchat. Mannen filmade sin mobiltelefonskärm med en annan mobiltelefon när han öppnade ”snaps” från flickorna och kunde på så sätt spara bilderna och filmerna utan att flickorna märkte det.

I två av dessa fall åtalades mannen för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Åklagaren bedömde att mannen i de två fallen hade haft en sådan pågående kontakt med flickorna i direkt anslutning till att de utförde de sexuella handlingarna på sig själva, att mannen kunde anses ha deltagit i och genomfört de handlingarna, även om han inte var fysiskt närvarande och inte såg handlingarna förrän filmerna skickades till honom. De övriga fallen åtalades som utnyttjande av barn för sexuell posering, eller grova sådana brott beroende på de sexuella handlingarnas karaktär.

I ett par fall lade mannen också ut bild eller film, som han fått från flickan, på Snapchat och åtalades på grund av det för grovt förtal och olaga integritetsintrång. Han åtalades också för några fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering eller grovt sådant brott, för sexuellt ofredande och för barnpornografibrott.

Tingsrätten har i allt väsentligt kommit fram till att gärningarna är bevisade och att mannen i de flesta fallen ska dömas för de brott som han åtalats för. Tingsrätten anser dock att mannen bara i ett fall kan anses ha haft en sådan pågående kontakt med flickan, medan hon utförde de sexuella handlingarna, att han kan anses ha deltagit i och därmed genomfört handlingarna. Mannen döms därför endast för ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Det andra fallet som åtalats på det sättet bedömer tingsrätten i stället som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.