Tingsrätten dömer en 17-årig person för bl.a. mord på Enskede Gårds gymnasium

2018-07-06

Tingsrätten har bedömt att den tilltalade med avsikt dödade en 16-årig skolelev och att gärningen ska rubriceras som mord.

Tingsrätten har anslutit sig till bedömningarna och slutsatserna i det rättspsykiatriska utlåtandet. Även Socialstyrelsens rättsliga råd har anslutit sig till bedömningarna och slutsatserna i det rättspsykiatriska utlåtandet. Tingsrätten har därmed bedömt att den tilltalade begått mordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att den tilltalade även idag lider av en allvarlig psykisk störning och att det till följd av den psykiska störningen finns risk för att den tilltalade återfaller i brott av allvarligt slag. Tingsrätten har därför bestämt straffet till att den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Senast ändrad: 2018-07-06