Tingsrätten dömer 34-årig man till långt fängelsestraff för våldtäkter och fridskränkningar

2021-02-08

Åklagaren har till allra största del fått framgång med sitt åtal. De grova fridskränkningar som domen avser består av långvariga och upprepade kränkningar med inslag av våld och hot mot två kvinnor och två barn.

Vad gäller våldtäkterna är det frågan om ett mycket stort antal sådana under lång tid mot två av kvinnorna. Det rör sig om våldtäkter som kan sägas vara ”typiska” när förövare och offer känner varandra väl. Det är då inte frågan om att förövaren plötslig med kraftigt våld övermannar offret och tilltvingar sig sex. Det är i stället frågan om ”fasthållande” våld förenat med tvång där förövare mot offrets uttalade eller på annat sätt manifesterade vilja genomför ett samlag eller en annan liknande sexuell handling.

Mannen döms dessutom för en misshandel och ett olaga hot. Det senare brottet har bedömts som ett grovt brott eftersom en revolverreplika har använts vid hotet.

Mannen har genomgående hävdat att han är utsatt för en komplott iscensatt av de tre kvinnorna. Det är en teori som tingsrätten har tagit på allvar men inte funnit några som helst belägg för.

Tingsrätten har också ogillat ett åtal för mordbrand. I det fallet är det klarlagt att någon har anlagt en brand, men tingsrätten har inte ansett det bevisat att det är den tilltalad mannen som var gärningsmannen.

Rättens ordförande och nämndemännen är eniga om domen. Den som är missnöjd med tingsrättens dom har nu tre veckor på sig att överklaga den till hovrätten.

Tingsrättens ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, uttalar i anledning av domen att det har varit frågan om en utdragen rättegång där tingsrätten analyserat och bedömt ett omfattande material, inte minst många och långa förhörsberättelser. ”Rätten har vridit och vänt på många stenar”, säger han och fortsätter med att en enig tingsrätt ”i slutändan fått ihop puzzlet” i enlighet med vad som framgår av domen.