Tingsrätten dömer 31-årig man för sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande och grovt barnpornografibrott – straffet bestäms till fängelse ett år

2018-05-25

 

De båda sexualbrotten har riktat sig mot en och samma målsägande. Genom vad som framkommit anser tingsrätten att det är bevisat att 31-åringen och målsäganden har haft en relation som innefattat sexuella kontakter och att mannen har utfört sexuella handlingar på målsäganden. Mannen har haft kännedom om att målsäganden var under 15 år.

 

Med hänsyn till omständigheterna anser tingsrätten dock att gärningen som av åklagaren rubricerats som våldtäkt mot barn istället ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

 

31-åringen har ålagts att betala skadestånd till målsäganden med 40 000 kr avseende kränkning.

 

Det grova barnpornografibrottet har avsett en ansenlig mängd bilder och filmer som påträffats i mannens datorer och hårddiskar. Antalet bilder överstiger 10 000 st. Materialet utgör dokumentationer av verkliga samt mycket grova övergrepp. Tingsrätten har mot denna bakgrund bedömt att gärningen ska rubriceras som grovt brott trots att någon spridning av materialet inte påvisats.

 

Rätten har varit enig. 

Senast ändrad: 2018-05-25