Tingsrätten dömer 21-åring för narkotikabrott efter provokation

2023-05-22

Efter tips från allmänheten om att någon sålde narkotika via ett Snapchat-konto tog en polisman en kväll kontakt med kontoanvändaren. Polismannen som verkade under annat alias fick snart flera erbjudanden om att köpa narkotika. I februari 2022 genomförde polis, efter beslut av åklagare, ett provköp. Polismannen bestämde tid och plats för köpet med säljaren. När narkotikan hade överlämnats till en polisman som agerat som köpare på plats greps säljaren, den nu åtalade 21-åringen, direkt av polis.

Åklagaren har åtalat 21-åringen inte bara för den föregående hanteringen av narkotikan utan även för överlåtelsen.

Tingsrätten har i målet prövat vilken betydelse polisens provokation har haft för 21-åringens straffrättsliga ansvar för brottet.

Åklagaren har gjort gällande att det varit fråga om en tillåten bevisprovokation. Bevisprovokation var främsta syfte är att styrka ett begånget brott brukar skiljas från brottsprovokation där polisens agerande typiskt sett syftar till att framkalla ett brott. Tingsrätten anser att polisens åtgärd i förhållande till överlåtelsen utgjort en brottsprovokation. Däremot framgår det att 21-åringen varit pådrivande för att få till stånd narkotikaförsäljningar och att polisen agerat väsentligen återhållsamt.

Tingsrätten bedömer – även med beaktande av de stränga krav som måste anses gälla för detta – att det genom utredningen är visat att 21-årigen skulle ha gjort sig skyldig till något likartat brott även utan polisens provokation. Det innebär att hans rätt till en rättvis rättegång inte har påverkats och han döms därför för narkotikabrott till två månaders fängelse. 21-åringen fråntas även vissa märkeskläder och cirka 12 000 kronor i kontanter då det enligt tingsrätten är klart mer sannolikt att dessa utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Tingsrätten friar en 22-årig man som var med vid tillfället och även åtalats för brottet. Däremot dömer tingsrätten honom för andra fall av narkotikabrott till fyra månaders fängelse. Han fråntas även cirka 35 000 kronor i kontanter sedan det framstått som klart mer sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet.

Rätten är enig.