Tingsdag på Hässleholms tingsrätt

2023-01-13

Vi hade glädjen att välkomna Domstolsverkets generaldirektören Thomas Rolén som tog upp det viktiga ämnet ”Domstolens roll i framtiden”.